Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz, onderdeel klachtrecht, van kracht. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders:
1. een interne klachtenregeling te hebben;
2. te beschikken over een klachtenfunctionaris en
3. aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Door aansluiting bij SKGE voldoet u aan de wettelijke verplichting (op grond van de Wkkgz) tot het beschikken over een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschillenstantie.
SKGE faciliteert een tweetal door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken.
Voor de huisartsenzorg biedt SKGE tevens de mogelijkheid om aan te sluiten bij onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctonarissen.

Met behulp van de interne klachtenregeling lost u signalen van onvrede en klachten in de huisartsenzorg laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig op. De LHV, InEen en NHG hebben een landelijke uniforme klachtenregeling opgesteld. Deze regeling wordt onderschreven door Patiëntenfederatie Nederland. De modelklachtregeling is geschikt voor de huisartsenpraktijk, huisartsenpost en -coöperatie. Vul in de modelklachtenregeling uw eigen gegevens in.

Waarnemers moeten, als zorgaanbieder conform de Wkkgz, voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Als waarnemer moet u zich in ieder geval zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie.
Maakt u gebruik van de "overeenkomst van praktijkmedewerking" (model van de LHV) dan dient u, voor klachten welke tegen u persoonlijk zijn gericht zorg te dragen voor een eigen klachtenregeling en voor een eigen aansluiting bij een klachtenfunctionaris.
Is er sprake van tijdelijke waarneming (maakt u geen gebruik van de "overeenkomst van praktijkmedewerking") dan kunt u, met betrekking tot de verplichting om te beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris met de praktijkhoudend huisarts (opdrachtgever) afspreken dat u valt onder de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris van de opdrachtgever. Dit laatste moet wel worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht.

Indien u in dienst bent van een gezondheidscentrum of andere huisarts (hid of hidha) dan bent u volgens de Wkkgz werknemer (geen zorgaanbieder) en hoeft u niet zelfstandig te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Let op: indien u, naast uw dienstbetrekking zelfstandig werkzaamheden verricht als waarnemer dan geldt dat u dient te voldoen aan de verplichtingen Wkkgz zoals van toepassing voor waarnemers.

Zelfstandig werkzame praktijkondersteuners (GGZ en somatiek), verpleegkundig specialisten en physician assistents zijn zorgaanbieder op grond van de Wkkgz en dienen te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

Gedetacheerd personeel valt, net als een huisarts in dienstverband, onder de aansluiting van de praktijkhoudend huisarts of het gezondheidscentrum. In het kader van de aansprakelijkheid gelden enkele aandachtspunten. Indien u een gedetacheerd personeelslid heeft en daar zekerheid over wilt, neem dan contact op met uw verzekeraar. Zie tevens: https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/klachtenwet-wkkgz#Gedetacheerden

Huisartsen in opleiding zijn geen zorgaanbieder conform de Wkkgz en vallen onder de aansluiting van de huisarts-opleider. Een zelfstandige aansluiting is niet vereist.

Door de aansluiting bij (de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie van) SKGE voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van het klachtrecht (op grond van de Wkkgz). De verzekeringen (beroepsaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand) welke u bij een verzekeraar heeft afgesloten maken niet dat u uw aansluiting bij SKGE op kunt zeggen.

Inderdaad, dat is wat de Wkkgz van u vraagt. U hoort patiënten te informeren over de wijze waarop u omgaat met klachten. Dit geldt ook voor de waarnemer die gebruik maakt van de 'overeenkomst van praktijkmedewerking'.U vindt bij ons een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken voor uw website. Ook kunt u bij SKGE wachtkamerfolders bestellen.
Geef op uw website duidelijk aan hoe patiënten een klacht in uw praktijk in kunnen dienen, alvorens ze een klacht bij SKGE indienen. Deze informatie kunt u toevoegen onder de eerste alinea van de voorbeeldtekst voor uw website.