U kunt uw patiënt verwijzen naar de website van SKGE. Daar staat, naast informatie over de werkwijze van SKGE, een digitaal klachtformulier. Uw patiënt kan ons ook een brief sturen (Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven). De patiënt moet in de brief aangeven waar hij/zij ontevreden over is. Daarnaast moet de patiënt vooral niet vergeten om zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en uw naam (naam van de huisarts) te vermelden.

Nee, dat kan niet. De patiënt dient de klacht in te dienen door het digitale klachtformulier in te vullen of door SKGE een brief te sturen (Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven). De patiënt geeft in de brief aan waar hij/zij ontevreden over is. Vergeet vooral niet in de brief naam, adres, telefoonnummer en de naam van de huisarts te vermelden.

Nee. De patiënt dient de klacht zelf bij SKGE in te dienen. U kunt uw patiënt, indien er sprake is van onvrede en u komt er samen niet uit, uiteraard wel verwijzen naar SKGE.

Nee. SKGE brengt voor de klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris geen kosten in rekening bij uw patiënt.

Op grond van de Wkkgz is de werkgever als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de klachten die zijn ingediend tegen de huisarts in dienstverband (zorgverlener). De klacht wordt geregistreerd op naam van de zorgaanbieder; hij is formeel verantwoordelijk. Het is vervolgens aan de huisarts-werkgever om te bepalen wie gaat reageren in de klacht- (of geschil)procedure, de huisarts-werkgever of de zorgverlener. De zorgaanbieder blijft juridisch gezien wel verantwoordelijk.

Zeker niet. Het bemiddelingstraject is geheel vertrouwelijk. Partijen moeten in vrijheid kunnen spreken. Er worden geen schriftelijke verslagen gemaakt. Als de klager besluit naar de geschilleninstantie te stappen, wordt er ook geen informatie uit de bemiddeling doorgegeven. Beide procedures staan volledig los van elkaar.