U kunt zich aanmelden via de website: ofwel via het aanmeldformulier voor zelfstandig zorgaanbieders ofwel via het aanmeldformulier voor organisaties. Let op: een maatschap is geen organisatie, zie hieronder.

Nee. Elke maat moet zich volgens de Wkkgz individueel aanmelden bij de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier voor individuele zorgaanbieders. Uw medewerkers (assistentes, hidha’s en AIOS) vallen onder de aansluiting van de maten.

De tarieven SKGE worden, op grond van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor de huidige tarieven, zie: https://www.skge.nl/documenten-en-publicaties/skge-tarieven-2021

Voor de individuele huisarts, aangesloten bij de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie, geldt dat op basis van het aansluittarief op jaarbasis (kalenderjaar) sprake is van een "all-in-tarief" voor de behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris (onbeperkt aantal klachten op jaarbasis). Met betrekking tot de aansluiting bij de geschilleninstantie geldt dat het aansluittarief de behandeling van een tweetal geschillen op jaarbasis (kalenderjaar) omvat. Indien op kalenderjaarbasis sprake is van meer dan twee geschillen dan kan SKGE aan de zorgaanbieder voor ieder volgend geschil een extra bijdrage in rekening brengen.

Als u al bent aangesloten bij een klachtenfunctionaris én geschilleninstantie hoeft u niets te doen. Hebt u alleen een aansluiting bij de geschilleninstantie, dan bent u verplicht om u ook aan te sluiten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Dit kan bij SKGE. Kijk op uw factuur welke aansluiting u heeft of log in met uw account op onze website.Wilt u zich aansluiten bij onze klachtenfunctionaris, stuur dan een mail naar info@skge.nl met de gewenste ingangsdatum van uw aansluiting. Graag ontvangen wij ook de juiste NAW gegevens van uw praktijk.

U kunt, via de website SKGE, inloggen op uw account. Klik hier. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres (zoals bekend bij SKGE). Indien u voor de eerste keer inlogt kunt u een wachtwoord opvragen. Dit wachtwoord wordt naar uw e-mailadres verzonden. Na inloggen kunt u uw gegevens inzien en zo nodig aanpassen.

Het kan zijn dat het wachtwoord in uw spambox terecht is gekomen. Treft u ook daar geen wachtwoord aan, neem dan contact op met SKGE.

Al uw facturen staan in uw persoonlijke account en kunt u, door in te loggen inzien en downloaden. Klik hier en vul uw e-mailadres als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op "dossier" om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

SKGE verstrekt geen aparte bewijzen van aansluiting. U kunt daarvoor uw jaarlijkse factuur gebruiken.

Informatie hieromtrent kunt u vinden op uw jaarlijkse factuur. Indien u bent aangesloten bij de klachtenfunctionaris én de geschileninstantie staat op uw factuur de regel "deelname klachten en geschilleninstantie". Indien u alleen bent aangesloten bij de geschilleninstantie ontbreekt de zinsnede "klachten". Een duplicaat van uw factuur kunt u, na inloggen op uw account, inzien en downloaden.

Automatische incasso vindt altijd pas plaats nadat SKGE u een factuur heeft toegezonden. Aangezien facturen via e-mail worden verzonden kan het zijn dat de factuur in uw spambox terecht is gekomen.
Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat SKGE niet over uw meest recente e-mailadres beschikt. Vergeet, bij wijziging van uw e-mailadres, niet om dit adres te wijzigen in uw account.

U kunt uw bankrekeningnummer wijzigen door in te loggen op de klantportal. Klik hier en vul uw e-mailadres als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op "dossier" om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Als u met pensioen gaat, kunt u uw aansluiting opzeggen. Klachten die zijn ontstaan tijdens de periode dat u werkzaam was als huisarts (en was aangesloten bij SKGE) worden uiteraard ook na uw pensioen behandeld. Blijft u na uw pensioen (sporadisch) waarnemen dan dient u uw aansluiting te behouden.

Uw aansluiting loopt jaarlijks automatisch door, tenzij u schriftelijk opzegt. U kunt uw aansluiting aan het eind van ieder kwartaal beëindigen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. Stuur dus minimaal een maand voor het eind van het kwartaal een e-mail aan info@skge.nl waarin u opzegt.

Toestemming automatische incasso kunt u verlenen via inloggen op de klantportal. Klik hier en vul uw e-mailadres in als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op "dossier" om uw gegevens in te zien en te wijzigen.